#1959

Bekliyor senden biraz yardım

Sen göster ona bakım

Sabredersen göreceksin

Planları var bir takım